Par reči

O nama

Osnivač

Zadatak Advokata

Zadatak advokata je da unapred prepozna potrebe i interese naših stranaka, posavetuje i ponudi svojim strankama najoptimalniji, najlakši i najekonomičniji način na koji će iste uspešno ostvariti i zaštititi svoja prava i na zakonu zasnovane interese.
Advokat  je priznati stručnjak prava koji stalnim usavršavanjem kroz svoj rad, praćenjem i izučavanjem zakona, sudske prakse unapređuje svoje znanje u cilju vršenja advokatske prakse u skladu sa priznatim načelima advokature.
U svom radu Advokat nastoji da strankama unapred ukaže na eventualne propuste, nedostake i neusklađenosti. Stranke sigurne da su njihove radnje, zaključeni pravni poslovi i poslovanje usklađeni sa zakonom, kao i da uživaju punu pravnu zaštitu.
U svom radu advokat nastoji da pružanjem adekvatne pravne pomoći pomogne pravnim i fizickim licima kako iz zemlje tako i iz inostranstva koja se u svakodnevnom životu i poslovanju susreću sa složenim procedurama kao i licima koja žele da na siguran način ostvare i zaštite svoja imovinska i druga prava , kao i licima čija su prava povređenja ili ugrožena nezakonitim postupanjem drugih lica ili nezakonitim postupanjem državnih organa.
Naša advokatska kancelarija nudi  širok spektar pravnih zastupanja, savetodavnu pomoć i provereno vođenje postupaka.
Raznovrsnost u pravnom zastupanju proizilazi iz želje da se klijentu ponudi sveobuhvatna usluga.
Pravne usluge pružene od strane naše advokatske kancelarije baziraju se na principima stručnog, profesionalnog odnosa sa klijentom uz traženje optimalnih rešenja ,maksimalnu  posvećenost svakom nasem klijentu uz zagarantovanu diskreciju .

Budimo u kontaktu

Aleksandar Đukić, osnivač

352

Rešenih slučajeva

120+

Zadovoljnih klijenate

12

Uspešnih godina

150

Sklopljenih ugovora

Naš tim

Uvek spreman da odbori na svaki vaš zahtev, na svako vaše pitanje...

sr_RS