Korisne stvari

Preuzimanja

1. Krivični zakonik

2. Porodični zakonik

3. Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata

4. Ustav Republike Srbije

5. Zakon o advokaturi

6. Zakon o autorskim i srodnim pravima

7. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

8. Zakon o hipoteci

9. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

10. Zakon o izvršnom postupku

11. Zakon o nasleđivanju

12. Zakon o obligacionim odnosima

13. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

14. Zakon o parničnom postupku

15. Zakon o privrednim društvima

16. Zakon o radu

17. Zakon o uređenju sudova

18. Zakon o vanparničnom postupku

19. Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

20. Zakon o krivičnom postupku

en_GB