Law Office deals with the following areas of law:

Areas of law

Commercial Law
Corporate Law
 • Representation of companies in the proceedings before the commercial courts and arbitration proceedings
 • Representations in the collection of receivables
 • Counseling and adjusting internal acts and operations of companies with positive regulations
 • Representation and advising in the process establishment of companies
 • Representation and advising on procedures of changing the legal form and status (merger, acquisition, division and separation), as well as representation in the registration procedure before the APR
 • Representation and advising on legal aspects of the organization and corporate governance
 • Representation in disputes of members or shareholders of a company with other members or the company itself, as well as the procedures for exercising the rights of minority or dissenting shareholders and company members
 • Representation in bankruptcy proceedings
 • zastupanjem u stečajnim postupcima
 • Representation and advising on other legal matters in the field of company law
Criminal Law
 • iniciranjem pokretanja krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi
 • savetovanjem i odbranom klijenata u svojstvu branilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta
 • ulaganjem žalbi i drugih pravnih lekova protiv odluka krivičnih sudova i drugih organa krivičnog postupka
 • zastupanjem klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
 • zastupanjem klijenata u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
 • zastupanjem u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode
 • zastupanjem u postupcima za primenu mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi
 • zastupanjem u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
 • zastupanjem u postupcima rehabilitacije i prestanka pravnih posledica osude i mera bezbednost
 • zastupanjem u drugim krivičnopravnim postupcima
Family Law
 • sastavljanjem ugovora i zastupanjem u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanjem u sudskim sporovima u vezi sa primenom, raskidom ili poništenjem ugovora
 • Representations in the collection of receivables
 • zastupanjem u postupcima za naknadu materijalne štete
 • zastupanjem u postupcima za naknadu svih vidova nematerijalne štete,a naročito naknade štete proistekle iz SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, zbog ujeda pasa i mačaka, povreda na radu (fizički bolovi, duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lice, strah)
 • zastupanjem u drugim obligacionopravnim postupcima
Financial and tax operations
 • Taxation of immovable property
 • Taxes and tax procedure
 • Executive proceedings and debt collection
Family Law
 • Representation in divorce disputes
 • Representation in disputes over the division of property acquired during the marriage
 • Representation in disputes over family maintenance
 • Representation in proceedings related to entrusting the common child for care, community care
 • Representation in proceedings related to the deprivation of parental rights
 • Representation in other family law proceedings
Inheritance Law
 • Drawing up testament
 • Drawing up agreement
 • Probate proceedings
 • Probate division
Labor Law
 • Labor disputes
 • Disciplinary responsibility
 • Damages
 • Labor relations
 • Suspension of the employee
 • Termination of employment
 • Restructuring
 • Creation of the organizational and job classification, the rules of procedure and other required documents
 • Actions in the pension and health insurance funds and other procedures
 • Obtaining work permits for non-residents
 • Compensation for damages arising out of or in connection with work
 • Unpaid wages, unpaid contributions for health and pension
Administrative Law
 • Administrative dispute
 • Upravni spor
 • A revocation of citizenship
 • Property Law
 • Real property
 • Tax planning in connection with immovables
 • Lawsuits related to immovables
 • Representation before administrative bodies in the process of legalization of immovables, obtaining permits and other documents required for the construction of real estate
 • Representation in procedures of registration, mortgage recording and deletion of mortgages and other encumbrances
 • Representation in procedures of restitution
Misdemeanour Law
 • Representation and defense before the magistrates' courts
en_GB