Čisti računi, duga ljubav

Clara pacta, boni amici.

12 godina Vašeg poverenja

Lokacija

Doža Đerđa 2/6, Novi Sad

"Aequam memento rebus in arduis servare mentem."

Poverenje i iskustvo

Vaše pravno zastupništvo u sigurnim rukama

Zadatak advokata je da unapred prepozna potrebe i interese naših stranaka, posavetuje i ponudi svojim strankama najoptimalniji, najlakši i najekonomičniji način na koji će iste uspešno ostvariti i zaštititi svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Advokat  je priznati stručnjak prava koji stalnim usavršavanjem kroz svoj rad, praćenjem i izučavanjem zakona, sudske prakse unapređuje svoje znanje u cilju vršenja advokatske prakse u skladu sa priznatim načelima advokature.

Advokat Novi Sad
Vaš uspeh je naša obaveza

Naše kancelarije

Posetite nas

Profesionalizam i poverenje

Zašto odabrati nas?

Privredno pravo

Obligaciono pravo

Nasledno pravo

Kompanijsko pravo

Finasnijsko i poresko poslovanje

Radno pravo

Krivično pravo

Porodično pravo

Upravno pravo

Zasluženo

Drugi o nama

Profesinalno pružene usluge, pravovremeno i stručno . Preporuka za advokatsku kancelariju.
Ivan Hotel Vigor Novi Sad
Strucni i odgovorni , koncizni i efikasni u resavanju pravnih problema. Izuzetno zadovoljna.
Dana

Naši klijenti

sr_RS